Lopen de emoties in het gezin te vaak te hoog op?

En brengt dat allerlei frustraties met zich mee?

Ben je als ouder de ruzies en de strijd die je thuis moet leveren zat?

Lukt het je niet om te achterhalen wat er bij je kind speelt?

Communicatie is er altijd en het lijkt zo vanzelfsprekend, maar wie een kind opvoedt weet dat het soms knap lastig is om de juiste toon en taal te vinden in het contact en de communicatie met je kind.

Hoe stel je duidelijk en op een respectvolle manier grenzen? Hoe kan je zó luisteren dat een kind zich echt begrepen voelt?  Hoe breng jij jouw kinderen over wat jij belangrijk vindt?

De Gordon®training biedt vaardigheden die je helpt om op een effectieve manier gesprek te gaan met je kind. Je leert als ouder wat effectieve en wat niet-effectieve manier is om met je kind te communiceren.

In de praktische training leer je omgaan met de botsingen van alledag, wat je het beste kan doen om je kind te begeleiden en hoe je je win-win situaties creëert met als doel om de relaties met je kinderen te verbeteren.

De Missie van MayWayGordontraining is om met trainingen, workshops, lezingen en coaching ouders te inspireren tot effectief en liefdevol ouderschap. MayWayGordontraining verzorgt geautoriseerde trainingen en cursussen in Wijchen, gebaseerd op de bekende communicatiemethode van de ontwikkelingspsycholoog Dr. Thomas Gordon.

Ouders geven aan langdurig veel aan de opgedane inzichten en tools te hebben. Niet in de laatste plaats voor wat betreft de onderlinge communicatie tussen hen en hun partners.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren