De Gordon®training leert duidelijke communicatie waarmee jij de de relatie met je kinderen kan verbeteren.

In de Gordontraining leer je communicatie vaardigheden om de relatie met je kinderen te verbeteren en de rust in huis te bewaren en meer harmonie in de dagelijkse omgang met je kinderen en je partner te creëren. 

Sta je open voor een andere manier van kijken ?

Wil effectief én liefdevol leren zijn?

Wil je geen strijd meer in de relatie met je kinderen?

Grenzen stellen zonder strijd

relatie kinderen verbeterenJe leert hoe je op een effectieve én liefdevolle manier grenzen stelt naar je kinderen.

Na het volgen van de Gordontraining heb jij je relatie en communicatie met je kinderen zo verandert, dat de in huis beter naar elkaar geluisterd wordt.

Uitgangspunten van de training

Het eerste uitgangspunt is het kijken naar het gedrag van je kind zonder te oordelen. Je leert te zien waar er een probleem is en welke vaardigheden daarbij effectief ingezet kunnen worden. Dit geeft direct ruimte in het contact met je kind (en je partner)

Een tweede belangrijk uitgangspunt is leren luisteren je kind zodat het zich gehoord en gezien voelt. In de relatie met je kinderen komt er ruimte voor gevoelens en behoeftes van zowel ouders als de kinderen waardoor er een liefdevolle relatie ontstaat

gordontraining relatie kinderen

Een derde uitgangspunt is duidelijke taal; je leert je eigen grenzen aangeven op een manier waarbij jij je kind in zijn waarde laat. 


Waarden

Thomas Gordon zag opvoeden als iets anders dan het sturen van gedrag middels straffen en belonen. Straffen en belonen heeft geen positieve invloed op de ontwikkeling van het kind en op de onderlinge relaties. Met de Gordon®methode geeft jij je kind belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden mee, die het nodig heeft om uiteindelijk zelfstandig de wereld in te gaan. Het heeft een positieve invloed op:kinderen relatie gordontraining

  • Een positief zelfbeeld.
  • Grenzen op een goede manier aan kunnen geven.
  • Bewustzijn van de behoefte van anderen en mogelijkheden om gedrag daarop aan te passen.
  • Verantwoordelijkheid nemen en eigen oplossingen vinden.

Wanneer de eerstvolgende training in Wijchen gepland staat,  kan je vinden in de Agenda van MayWayGordontraining

Wil je meer lezen over Thomas Gordon, schrijver van het boek “Luisteren naar kinderen” lees dan verder bij: Thomas Gordon

De training wordt op meer plekken in gegeven. Wil je meer weten over de Gordontraining in Nederland: www.gordontraining.nl