Sta je open voor een andere manier van kijken naar je kinderen? En wil je een manier leren waarbij je effectief én liefdevol kan zijn? Je hebt je eigen ideeën over hoe jij je kind wil opvoeden en wat jij belangrijk vindt, maar kan je wel wat extra hulp gebruiken?


In de Gordon®training leer je vaardigheden om de rust in huis te bewaren en meer harmonie in de dagelijkse omgang met je kinderen en je partner te creëren.  Je leert hoe je op een effectieve én liefdevolle manier grenzen stelt naar je kinderen. Op zo’n manier dat er geen ruzie en strijd ontstaat, maar dat er een sfeer in huis is waar er naar elkaar geluisterd wordt. Thomas Gordon heeft zijn ideeën over opvoeding uitgewerkt tot een samenhangend en praktisch toepasbare methode, waarin hij gebruik maakt van een aantal vaardigheden die je je eigen kunt maken door er veel mee te oefenen. De belangrijkste onderwerpen van de training zijn de volgende:

  • Het gedragsraam biedt een duidelijk kader van gedrag.  

Uitgangspunt is het kijken naar het gedrag van je kind zonder te oordelen. Daarnaast bent u in staat om onderscheid te maken waar u het gedrag van een ander en uw eigen gedrag plaatst.  U ontdekt zo snel wie nu werkelijk het probleem heeft en welke vaardigheden daarbij effectief ingezet kunnen worden.  Dit geeft direct ruimte in het contact met je kind (en je partner)

  • Actief luisteren naar de ander door een terugkoppeling op metaniveau over wat u van de ander hoort en begrijpt.

Je leert luisteren naar je kind zodat het zich gehoord en gezien voelt. In de relatie met je kinderen komt er ruimte voor gevoelens en behoeftes van zowel ouders als de kinderen waardoor er een liefdevolle relatie ontstaat.

  • Ik-boodschappen is een assertieve vorm van communicatie om uw eigen grenzen aan te geven, van verklarend en vriendelijk tot confronterend.

Je bent duidelijk voor je kind en je geeft je eigen grenzen aangeven, je kind hierbij in zijn/ haar waarde latend.

  • Overschakelen tussen het actief luisteren en de ik-boodschappen.

Met deze vaardigheid leert u om in emotioneel heftige situaties steeds tussen uzelf en de ander te kunnen schakelen en zo lukt het om zowel te luisteren naar de ander als om te staan voor wat jij belangrijk vindt zonder dat er meteen een strijd ontstaat.

  • Conflicten oplossen(zowel behoefte-conflicten als waarde-conflicten).

Je leert problemen oplossen in onderling overleg en je leert omgaan met verschil in waardeoordelen.


Thomas Gordon zag opvoeden als iets anders dan het sturen van gedrag middels straffen en belonen. Straffen en belonen heeft geen positieve invloed op de ontwikkeling van het kind en op de onderlinge relaties. Met de Gordon®methode geeft jij je kind belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden mee, die het nodig heeft om uiteindelijk zelfstandig de wereld in te gaan. Het heeft een positieve invloed op:

  • Een positief zelfbeeld.
  • Grenzen op een goede manier aan kunnen geven.
  • Bewustzijn van de behoefte van anderen en mogelijkheden om gedrag daarop aan te passen.
  • Verantwoordelijkheid nemen en eigen oplossingen vinden.