Voor een betere relatie met mijn kind!

Een fijne relatie met je kinderen wil iedere ouder. Toch voel je als ouder  soms frustratie door het gedrag van je kinderen: jonge kinderen willen niet eten of niet naar bed; oudere kinderen zitten soms urenlang te gamen, zijn vergroeid met hun smartphone/tablet of gaan totaal op in social media die belangrijker lijken te zijn dan echt contact of gewoon lekker buiten spelen. Of ze zijn het zo oneens met jou dat het leidt tot knallende ruzies.

Vaak gebruiken ouders het systeem van belonen en straffen om hun kinderen toch in het gareel te houden, tot het niet meer werkt. Andere ouders zijn zo toegeeflijk dat zij op een gegeven moment zelf de verliezer zijn.

De Gordoncursus ‘Luisteren naar kinderen’ biedt een alternatief. Een alternatief waarin ruimte is voor beide partijen, waarin gezocht wordt naar oplossingen waar ale betrokkenen tevreden mee zijn. Je begrijpt elkaar door betere en duidelijke communicatie.

De Gordon Training ” Effectief communiceren met kinderen ” gaat over:
 •  Echt luisteren naar kinderen om te ontdekken wat hun behoeften zijn
 •  Luisteren naar en omgaan met gevoelens
 • Duidelijk zeggen wat je denkt, voelt, wat jouw behoeften zijn
 •  Je grens aangeven
 •  Van harte “ja” zeggen als het kan, “nee” zeggen als het moet
 • Je kind respectvol confronteren met gedrag dat voor jou niet acceptabel is
 •  Praten vanuit jezelf, met ik-taal
 •  Omgaan met conflicten met de overlegmethode, zonder dat iemand “verliest”
 • Omgaan met waardeconflicten door jouw voorbeeldgedrag

Programma:

 • Het gedragsraam, wie heeft er een probleem?
 • Duidelijk communiceren in ik-taal: hoe kun je als ouder op een duidelijke manier je gevoelens en verlangens uiten en je grens aangeven?
 • Confronteren: je kind aanspreken op gedrag dat voor jou niet oké is.
 • Luisteren: Wat is actief luisteren? Wat zijn communicatie stops? Luisteren naar gevoelens.
 • Overschakelen naar actief luisteren.
 • Omgaan met conflicten & met verschillende waarden
 • De overlegmethode bij conflicten
 • Dieper ingaan op het thema “ouderschap”
 • Inbreng en vragen van deelnemers

Effecten van de Training

De Gordon® Communicatie vaardigheden zoals actief luisteren zijn altijd en overal toepasbaar. In alle situaties en op ieder moment! Of het nu gaat over uw relatie met uw kinderen, omgang met vrienden, overleg op het werk, werken met kinderen op school en de kinderopvang. Overal geeft het toepassen van de Gordon® vaardigheden betere resultaten in de communicatie en versterking van de relatie.

De meeste deelnemers aan de cursus merken na verloop van tijd dat de relatie met hun kind duurzaam verbetert. Er is ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar.

De Gordon® Communicatie Trainingen zijn een investering in het versterken van eigenwaarde en zelfvertrouwen van u als deelnemer. Het zijn betrouwbare trainingen die zijn gebaseerd op een gedegen en wetenschappelijke kennis van de humanistische psychologie. Geen trucjes maar toepassen van de Gordon®- vaardigheden. Een aantal hiervan zijn algemeen ingeburgerd zoals het actief luisteren, omgaan met conflicten en werken aan het zelfoplossende vermogen. In een Gordon® training worden ze in samenhang gebracht. Iedere deelnemer aan een training leert de vaardigheden door:

 • kernachtige theoretische presentaties.
 • het individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten
 • Door het geven en ontvangen van feedback worden jouw eigen leerpunten duidelijk.

Daarin zijn de Gordon® trainingen uniek en al meer dan 40 jaar bewijzen ze de blijvende diepgang.

Alle trainingen worden gegeven door trainers die speciaal zijn opgeleid en die beschikken over een licentie om de specifieke Gordon® Communicatie training te kunnen geven. De Stichting NET is als  bevoegd tot het opleiden van Gordon® Communicatie trainers en het afgeven van licenties. Daarmee waarborgt zij de kwaliteit van de trainingen.