Thomas Gordon

Thomas Gordon Gezin Communicatie

Het streven van Thomas Gordon was om de communicatie in het gezin te verbeteren. Hij heeft een effectieve methode ontwikkelt waar ouders geholpen worden.
Achtergrond

Het streven van Thomas Gordon was om Communicatie in het Gezin te verbeteren. Thomas Gordon was ontwikkelingspsycholoog hij studeerde aan de Ohio State University en haalde uiteindelijk zijn PhD aan de University of Chicago onder Carl Rogers.


Carl Rogers is samen met Abraham Maslow grondlegger van de humanistische psychologie.  Hij schreef een hoofdstuk over groep-georiënteerd leiderschap in het vermaarde boek van Carl Rogers, Client-Centered Therapy dat in 1951 uitkwam.

Als Luchtmacht piloot en instructeur van kadetten in de Tweede Wereldoorlog, ontwierp Gordon een programma om nieuwe instructeurs een minder autoritaire manier om kadetten te trainen aan te leren. Deze ervaring en zijn latere deelname aan de National Training Laboratory in Bethel, Maine leidden tot zijn interesse in groep-georiënteerd leiderschap.

Uit de praktijk

Thomas Gordon wilde de communicatie in het gezin verbeteren. Hij werkte als psychologisch consultant met werknemers van een bedrijf sprak over hun kinderen en hoe men binnen het gezin met elkaar omging. Hij kreeg in zijn praktijk regelmatig ouders te zien die problemen hadden met de opvoeding van hun kinderen. Zij vertelden dat het te maken had met hun eigen opvoeding en de relatie die zij hadden met hún ouders.

Thomas Gordon was begaan met zijn cliënten: “Ouders krijgen wel de schuld, maar ze worden niet geholpen.” Hij zag overeenkomsten tussen de ouder-kind dynamiek en die tussen leider -ondergeschikte. Dit inzicht motiveerde hem uiteindelijk om zijn oudercursus, ‘Parent Effectiveness Training (PET)’ in 1962 op te zetten. De cursus werd zo populair onder ouders, dat hij al gauw begon trainers over de hele USA op te leiden om in hun omgeving les te geven.


Belangrijke begrippen

Hij introduceerde begrippen als ‘actief luisteren’, ‘ik-boodschappen’, en een overlegmethode voor conflicten zonder verliezers (‘No-Lose Conflict Resolution’). Hij was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties. De vaardigheden die hij in zijn boeken en cursussen onderwees, en die hij zijn hele verdere leven is blijven uitdragen, zijn nu gemeengoed.

Hij schreef negen boeken die in 28 talen zijn vertaald en waarvan er reeds meer dan 6 miljoen zijn verkocht over de hele wereld. Zijn “Parent Effectiveness Training”, die hij in 1962 introduceerde, werd door meer dan een miljoen ouders in 43 landen gevolgd. Deze training laat ouders inzien dat het ouderschap een continue zoektocht is, zoeken naar balans tussen ouderlijk gezag en verantwoordelijkheid enerzijds en de ruimte en zelfstandigheid die kinderen vragen anderzijds.


Geschiedenis

Sinds de officiële introductie van de Gordoncursus Effectief omgaan met kinderen in 1979 in Nederland, hebben meer dan 50.000 mensen de opleiding gevolgd.

Thomas Gordon werd in 1997, 1998 en 1999 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. In 1999 ontving Thomas Gordon van de APF (American Psychologal Foundation) de Gold Medal Award voor zijn voortdurende bijdragen aan de toegepaste psychologie.

Zijn vrouw Linda Adams en zijn dochter zijn nog steeds actief met het verspreiden van zijn gedachtegoed. Meer informatie lees je op de Amerikaanse website www.gordontraining.com

BewarenBewaren